Khởi nghiệp tinh gọn ebook

Ebook khởi nghiệp tinh gọn

 

Khởi sự một mô hình kinh doanh mới là một điều cực kì hấp dẫn, đầy mê hoặc nhưng cũng đầy rủi ro. Chẳng thể biết được ý tưởng sẽ thành công hay thất bại. Thông thường, các doanh nhân khởi nghiệp thường bắt đầu công việc bằng một kế hoạch kinh doanh chi tiết đề ra từng bước thực hiện. Bản thảo đó sẽ làm sáng tỏ một cách chính thức chiến lược và định hướng cho dự án kinh doanh.Mặt khác nó cũng là phương tiện để bàn bạc trao đổi với những người liên quan hoặc những nhà đầu tư sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho dự án khởi nghiệp của bạn.

Nhưng tại sao bạn không bắt đầu bằng việc đọc “ khởi nghiệp tinh gọn” !

Tải thêm ebooks khác tại đây