Ebook đừng bao giờ đi ăn một mình

Ebook đừng bao giờ đi ăn một mình

Ebook đừng bao giờ đi ăn một mình

Thông tin Ebook đừng bao giờ đi ăn một mình

Mạng lưới thể hiện giá trị thật của bạn. Đừng bao giờ đi ăn một mình sẽ chỉ cho bạn cách gia tăng giá trị của mình qua mạng lưới các mối quan hệ. Đừng bao giờ đi ăn một mình được viết rất đơn giản nhưng lại bổ ích. Cá tính độc đáo của Keith Ferrazzi được thể hiện qua từng trang sách, như một người thầy tuyệt vời và bốc đồng mà bạn không bao giờ gặp trong trường. Hãy mua ngay cho mình một quyển  hoặc tải về tại đây, sau đó giới thiệu cho bạn bè nữa nhé.

Tải thêm ebooks khác tại đây