Ebook Chiến lược đại dương xanh

Chiến lược đại dương xanh ebook

Thông tin ebook Chiến lược đại dương xanh:

Làm thế nào để tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hóa đối thủ cạnh tranh.

Chiến lược đại dương xanh được viết ra nhằm thay đổi tư duy chiến lược cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp với một chiến lược đơn giản: hãy bơi trong luồng nước rộng. Các công ty đang phải vật lộn cạnh tranh trong đại dương đỏ hẳn sẽ làm tốt hơn nếu học hỏi và làm theo ‘chiến lược đại dương xanh’.

Cạnh tranh khốc liệt mang tính tiêu diệt chỉ dẫn đến một đại dương đỏ đầy máu của những địch thủ tranh đấu trong một bể lợi nhuận đang cạn dần. Cạnh tranh trong đại dương Đỏ không làm thị trường tăng lên mà chỉ giành nhau thị phần trong giới hạn thị trường nhất định đã có sẵn. Ngược lại, cạnh tranh trong đại dương Xanh là tạo thêm khoảng thị trường mới, nhu cầu mới. Trên cơ sở đó sẽ mở rộng thêm thị trường. Dựa trên những nghiên cứu về hơn 150 ví dụ phát triển và mở rộng của các công ty từ bé đến lớn thuộc 30 ngành công nghiệp trong hơn 100 năm qua, các tác giả cho rằng những thành công bền vững không đến từ những địch thủ cạnh tranh khốc liệt mang tính tiêu diệt, mà từ việc tạo lập ra những đại dương xanh – những khoảng trống thị trường màu mỡ cho sự tăng trưởng. Những bước đi chiến lược như vậy mà các tác giả gọi là “những đổi mới giá trị” đã tạo nên những bước nhảy khổng lồ về giá trị khiến những địch thủ cạnh tranh sẽ bị lạc hậu hơn một thế kỷ. Chiến lược đại dương xanh chỉ ra một cách tiếp cận có hệ thống nhằm khiến cho quá trình cạnh tranh trở nên không cần thiết và vô
nghĩa, đồng thời định hình những nguyên tắc và công cụ mà bất cứ công ty nào cũng có thể sử dụng để tạo nên và chiếm giữ được đại dương xanh. Chiến lược đại dương xanh là tác phẩm then chốt giúp phá bỏ lối suy nghĩ thông thường về chiến lược. Cuốn sách này đã vạch ra cho các doanh nghiệp một
con đường mới vững chắc để tiến tới tương lai thành công.

Tải thêm ebooks khác tại đây